Dziekan Wydziału Humanistycznego US, prof. Urszula Chęcińska, zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową w ramach projektu „Humanistyka ma przyszłość”. Wydarzenie jest częścią cyklu spotkań pn. Szczecin Humanistyczny, objętego patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka.

Konferencję realizuje Akademia Ignatianum w Krakowie we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego

Termin: 16 marca (czwartek) roku, godz. 11.00, Sala Rady Wydziału Humanistycznego, ul Krakowska 71-79 Szczecin

Z wielu badań wynika, że nauki humanistyczne postrzegane są w Polsce jako niepraktyczne, uprawiane w zamkniętym gronie naukowców, bez wpływu na życie codzienne społeczeństwa. To radykalna zmiana w stosunku do tradycji polskiej inteligencji, ale i względem własnej samooceny humanistów. Dlatego w otwartej dyskusji chcielibyśmy zapytać: Czy naukom humanistycznym potrzebna jest promocja?

Czy należy walczyć o zmianę ich wizerunku, czy może jednak współczesny humanista to fachowiec od nauk humanistycznych konkurujący przede wszystkim na globalnym rynku nauki, dla którego uznanie społeczne jest wtórne? Wydaje nam się, że jest to dylemat fałszywy, a odbiór humanistyki w społeczeństwie ma kluczowe znaczenie, gdyż jej społeczny wizerunek decyduje o modelu kariery najzdolniejszych absolwentów szkół średnich i wyższych. W kontekście utartych stereotypów i przekazu medialnego wydaje nam się, że humanistyka nie obroni się sama swoimi osiągnięciami, że potrzebuje promocji.

Sądzimy bowiem, że na podglebiu silnej edukacji humanistycznej możliwa jest kreatywność i innowacyjność w różnych dziedzinach życia społecznego, studia humanistyczne umożliwiają rozwój nie mniej satysfakcjonujący niż kierunki techniczne, a także, iż humanistyka daje społeczeństwu przynajmniej tyle, ile od niego otrzymuje. Chcielibyśmy podjąć szczerą dyskusję w gronie humanistów – historyków, pedagogów, politologów, socjologów, filozofów, ale też odbiorców ich aktywności – nauczycieli, dziennikarzy czy przedsiębiorców – debatę, która zainspiruje do praktycznych działań promujących humanistykę w Polsce. Konferencja odbywa się w ramach projektu Humanistyka ma przyszłość realizowanego przez Akademię Ignatianum w Krakowie. Współorganizatorem szczecińskiej konferencji jest Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach cyklu Szczecin Humanistyczny.

Organizatorem szczecińskiego spotkania jest dr hab. Maciej Drzonek, prof. US, e-mail: konferencja.szczecin@gmail.com.

Program konferencji dostępny jest załączniku.

program-naukihumanistyczne