logo szczhum

Cykl  wykładów otwartych
na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Szczecińskiego
pod patronatem Jego Magnificencji Rektora
Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka

 

Człowiek to miasto, w którym mieszka. Szczecin jest miastem humanistycznym, o niezwykłej historii i tradycji. Miastem wielokulturowym, w którym spełnia się definicja człowieka i obywatela, jego praw i wolności.

W czasach, gdy stałe dążenie człowieka do potwierdzania i powiększania swojej wartości przejawia się coraz częściej jako życie poza godnością ludzką i osobistą, konieczne wydaje się podjęcie humanistycznego dialogu nad  „możliwością ulepszania człowieka”.

Celem wykładów jest szerokie upowszechnianie treści humanistycznych, propagowanie kultury humanistycznej, krzewienie idei studium humanitatis, prezentacja humanistycznych intencji edukacji – w duchu tolerancji, ku wielokulturowemu dialogowi i ochronie humanitas.

nowyplakat_16.02.17_10.47