Organizatorzy:

Wydział Humanistyczny

Dziekan
dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US
tel. 091 444 3299
e-mail: checinska1@wp.pl

Biuro Promocji i Informacji US

Dyrektor
Krzysztof Trzciński
tel. 091 444 1158
e-mail: promocja@univ.szczecin.pl

Administracja strony internetowej
Michał Kowaliński
tel. 091 444 1207
e-mail: michal.kowalinski@usz.edu.pl

Czytelnia Humanistyczna

mgr Katarzyna Sitek

Konsultacja naukowa

JM Rektor
prof. dr hab. Edward Włodarczyk

Wydział Nauk o Ziemi
prof. dr hab. Andrzej Witkowski

Dziekan Wydziału Humanistycznego
dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US

Dyrektor Instytutu Filozofii
dr hab. Tadeusz Szubka, prof. US
Adres

Wydział Humanistyczny
ul. Krakowska 71-79
71-004 Szczecin